YUYAO JIU LIAN ELECTRIC WIRE CO LTD

Cord Sets and Power-supply Cords

YUYAO JIU LIAN ELECTRIC WIRE CO LTD
SOUTH OF JIANG JIA DU
YUYAO, ZHEJIANG 315404 CHINA

E176151
Cord sets-Power supply cords.

Flexible Cord Rating
Cat. No. Config AWG Type Amps V
JL-001 1-15P 18/2 SPT-1, SPT-2, SPT-3, NISPT-1, NISPT-2 10 125
JL-002 1-15P 18/2 SJT, SVT, SJTW 10 125
17/2 SVT 12 125
16/2 SJT, SVT, SJTW 13 125
14/2 SJT, SJTW 15 125
12/2 SJT, SJTW 15 125
JL-002C 1-15P 18/2 SJT, SVT, SJTW 10 125
17/2 SVT 12 125
16/2 SJT, SVT, SJTW 13 125
14/2 SJT, SJTW 15 125
12/2 SJT, SJTW 15 125
JL-003 5-15P 18/3 SJT, SVT, SJTW 10 125
17/3 SVT 12 125
16/3 SJT, SVT, SJTW 13 125
14/3 SJT, SJTW 15 125
12/3 SJT, SJTW 15 125
JL003C 5-15P 18/3 SJT, SVT, SJTW 10 125
17/3 SVT 12 125
16/3 SJT, SVT, SJTW 13 125
14/3 SJT, SJTW 15 125
12/3 SJT, SJTW 15 125

Special-use cord sets

Flexible Cord Rating
Cat. No. Config AWG Type Amps V
JL301F C13 18/3 SVT, SJT 10 125/250
17/3 SVT 10, 12 125/250
16/3 SJT 13 125/250
JL201F C17 18/2 SVT, SJT 10 125/250
17/2 SVT 10, 12 125/250
16/2 SJT 13 125/250
JL001W C7 18/2 NISPT-1, NISPT-2 2.5 250
18/2 NISPT-1, NISPT-2 7 125
Share

You may also like